UVJETI JAMSTVA:

Jamčimo za kvalitetu i besprijekoran rad ugrađenih dijelova ukoliko će se kupac pridržavati priloženih naputaka o uporabi istih.
Ukoliko proizvod ne radi ispravno, obvezujemo se o svom trošaku popraviti ili zamijeniti neispravni dio
koji na zamijenjenom dijelu nastanu u jamstvenom roku prilikom načina uporabe propisane tehničkim uputama.
Kupac mora predočiti ispravno popunjen jamstveni list i račun o kupnji proizvoda.

JAMSTVO NE UKLJUČUJE:

 • Kvarove nastale nepravilnim rukovanjem
 • Kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova
 • Kvarove nastale utjecajem okoline nepodobne za rad uređaja (hladnoća, vlaga, vatra i sl.)
 • Rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije
 • Kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres i sl.)
 • Mehanička oštećenja ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada i sl.
 • Kompatibilnost među komponentama, osim ako nisu kupljene u nas i za njih dobivena usmena ili pismena suglasnost o kompatibilnosti

JAMSTVO PRESTAJE U SLUČAJU:

 • Dogradnje ili pregradnje bez naše pismene suglasnosti
 • Ako je proizvod ugrađivan, popravljan ili otvaran od strane neovlaštenih osoba
 • Korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni
 • Ako je proizvod došao oštećen u servis zbog neprimjerenog korištenja

POSEBNE NAPOMENE:

 • Ukoliko je uređaj došao na servis zbog pada u slatku ili slanu vodu, te je popravljen od strane našeg servisa, jamsvo ISKLJUČUJE odgovornost servisa za kasniji rad uređaja, tj. ukoliko je do prestanka rada uređaja došlo nakon što je uređaj preuzet sa servisa.
 • Bez predočenja radnog naloga ne isporučujemo zaprimljeni uređaj
 • Jamčimo tajnost podataka do kojih je eventualno moglo doći u postupku servisiranja
 • Rok za reklamaciju nastale nakon preuzimanja uređaja je 5 radnih dana
 • Za uređaje ostavljene u našem servisu duže od 30 radnih dana NE ODGOVARAMO!

TRAJANJE JAMSTVA:

 • Komponente, dijelovi i oprema – do 1 godine od datuma ugradnje uz predočenje računa
 • mojiphone.com nije ovlašten ni od jedne korporacije i daje garanciju isključivo na svoje usluge i ugrađene djelove