Smartphone (svi modeli)

Usluga servisa:

Izmjena neispravnih djelova:

 • Audio kabel
 • Lcd + Touchscreen
 • Okvir /kučište
 • Senzor kabel
 • Audio/flex kabel
 • Mikrofon
 • Baterija
 • Zvučnik razglas
 • Zvučnik
 • Home tipka
 • WiFi Antena
 • GSM Antena
 • Dock
 • Kamera
 • Vibracija
 • Silent tipka
 • Power tipka
 • Volume tipke
 • Matična ploča
 • Sim držač
 • Rezanje SIM kartica na micro SIM
 • servis nakon pada uređaja u vodu...
 • za sve ostalo kontaktirajte nas na 098/177-7777

Usluga servisa:

Otklanjanje softverskih problema, backup i nadogradnja:

 • otključavanje za rad na SVIM mrežama
 • nadogradnja sistemskog software-a
 • restore Vašeg uređaja na postojeću verziju
 • backup svih Vaših podaka
 • prebacivanje Vaših podataka na drugi uređaj
 • prebacivanje Vaših podataka sa SIM kartice na uređaj
 • brisanje svih podataka sa uređaja (u slučaju prodaje)
 • instaliranje raznih aplikacija
 • root uređaja
 • instalacija custom rom-a
 • uređaj se neće upaliti
 • uređaj prestao raditi nakon update-a
 • uređaj prestao raditi nakon pokušaja root-a
 • usporen uređaj
 • uređaj blokira
 • oživljavanje "smrznutih" uređaja
 • instaliranje raznih aplikacija
 • za sve ostalo kontaktirajte nas na 098/177-7777